Sveriges första Wimsa!

Utdrag ur en gammal tidning där man kan se Sveriges första Wimsa!

Laila silve  Laila silverpil