Vill du fråga något eller bli ny medlem?

Vi har för närvarande problem med våra kontaktformulär här på hemsidan.

Fråga något? Önskar du fråga om något skicka ett mail till info@wimasweden.se

Ny medlem? Vill du bli medlem skicka ett mail till medlem@wimasweden.se

Vårträff 18-20 maj 2018

Nu är det dags att anmäla dig till vårträffen!

Träffen anordnas av 2017 års wima Berry Keller och äger rum i Kumla.

Senaste anmälan 30 april!

Mer info och anmälan här…