Till minne av Mirjan Lindvall

Till minne av vår wimsa Mirjan Lindvall har Cancerfonden mottagit en gåva från Wima Sweden.

Du fattas oss Mirjan!

Vårträff 20-22 maj

Nu är det dags att anmäla dig till vårträffen!

Träffen anordnas av 2015 års wima Majvor Löfgren och äger rum i Boda, Småland.

Senaste anmälan 9 maj!

Mer info och anmälan här…